Brochures

1. Algemene informatiebrochure  
Deze brochure is een samenvoeging van bestaand informatiemateriaal, wetenschappelijke literatuur en persoonlijke ervaringen van ouders en begeleiders van personen met het Williams Beuren syndroom.
2. Volwassenen met Williams-syndroom  
Deze publicatie is gebaseerd op de oorspronkelijk Engelstalige uitgave ‘Adults with Williams Syndrome: Guidelines for Families and Professionals’ door Dr Orlee Udwin, Dr Patricia Howlin en Mark Davies in een uitgave van The Williams Syndrome Foundation UK. Dominique Declerck en Paul Pyck maakten deze vertaling en bewerking voor Vlaanderen in 2003.
3. Adviezen voor werkgevers en begeleiders  
Deze brochure is een vertaling door Dominique Declerck van ‘People with Williams Syndrome: Guidelines for Employers and Supervisors’ door Dr Orlee Udwin, Dr Patricia Howlin en Mark Davies. Een uitgave van The Williams Syndrome Foundation UK.
4. Adviezen voor de huisarts  
Deze tekst is gebaseerd op de tekst Williams syndrome health surveillance, een uitgave van de The Williams Syndrome Foundation UK. De tekst werd vertaald en aangepast voor de Nederlandse en Vlaamse situatie door Raoul Hennekam (kinderarts en klinisch geneticus aan het AMC) en door Annet van Hagen (klinisch geneticus VU). De tekst werd verder nagelezen door Professor Dominique Declerck (tandarts aan de K.U.Leuven).
5. Adviezen voor de tandarts  
Gebaseerd op de tekst 'Dental Advice for Children with WS', een uitgave van de The Williams Syndrome Foundation UK. De tekst werd vertaald en aangepast voor de Nederlandse en Vlaamse situatie door Mevrouw Erica Etty en Professor Dominique Declerck (tandarts aan de K.U.Leuven).
6. Adviezen voor de leerkrachten  
Deze adviezen zijn een vertaling van ‘Information for teachers’ door Karen Levin, PhD. Psychologe en Co-directeur voor het Williams syndroom programma aan The Children’s Hospital, Boston (MA) USA in een uitgave van ‘The Williams Syndrome Association’. Vertaling, bewerking en vormgeving door Paul Pyck (2008).