Giften

U wil de vzw Williams-Beuren Syndroom graag financieel steunen? Dat kan door een bedrag te storten op rekening BE44 0012 1775 2245 van de vereniging. Vergeet daarbij niet om duidelijk onze gegevens te vermelden:

vzw Williams-Beuren syndroom
Tervuursesteenweg 30
B-3001 Heverlee, België

Mededeling: Gift + officiële naam (zoals gekend bij de belastingsadministratie) en officieel adres

IBAN: BE44 0012 1775 2245
BIC (SWIFT) code: GEBABEBB

Voor giften vanaf € 40 per jaar ontvangen Belgische schenkers bovendien een fiscaal attest voor de belastingaangifte. Hier vind je meer informatie over de belastingvermindering voor giften.

In naam van alle kinderen, jongeren en volwassenen met het Williams syndroom van harte dank voor uw steun.