Groeicurven

Ouders krijgen bij de geboorte van hun kind een boekje vanwege Kind en Gezin met onder meer de lengte-, gewichts- en hoofdomtrekcurves. Deze grafieken tonen meerdere P-curves. Als men op een doorsnee populatie 100 personen van een bepaalde leeftijd van klein naar groot rangschikt, dan geeft de P50 lengtecurve bijvoorbeeld de lengte van de vijftigste persoon aan en de P5 curve de lengte van de vijfde kleinste persoon.

Een Amerikaanse onderzoekster Colleen A. Morris heeft gelijkaardige curves opgesteld voor personen met WBS. Weliswaar zijn deze curves gebaseerd op een relatief klein aantal personen en hierdoor moeten ze met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. Niettemin geven ze een indicatie van verwachte groei. Ze zijn hieronder weergegeven voor jongens en meisjes.