Williams en racisme

Genetische afwijking werpt misschien licht op racisme

GEZONDHEID

 

BRUSSEL - Kinderen met het zeldzame syndroom van Williams zijn vrij van de raciale vooroordelen die de meeste andere mensen wel hebben.

Een zeldzame genetische afwijking die kinderen uitzonderlijk sociaal maakt, en vrij van angst voor andere mensen, leidt er ook toe dat ze absoluut niet racistisch zijn. Dat schrijven onderzoekers onder leiding van Andreas Meyer-Lindenberg van het Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim in het vakblad Current Biology. De bevindingen kunnen erop wijzen dat een mechanisme dat bij normale mensen sociale angst opwekt, ook aan de basis ligt van racistische vooroordelen, zegt Meyer-Lindenberg in New Scientist. ‘Dit is de beste aanwijzing tot nu toe dat raciale stereotypering gedicteerd wordt door sociale angst', aldus Meyer-Lindenbergh. Wat de studie dan weer niet aantoont, volgens de onderzoeker, is dat racisme aangeboren zou zijn.

Kinderen met het syndroom van Williams, veroorzaakt door het ontbreken van een stukje van chromosoom 7, hebben meestal een verstandelijke handicap, diverse gezondheidsproblemen en kenmerkende gelaatstrekken (soms omschreven als een ‘elfengezicht'). Daarnaast zijn ze opvallend sociaal en helemaal niet bang voor andere mensen, ook mensen die ze niet kennen of mensen die op normale kinderen boos of bedreigend overkomen.

De onderzoekers vroegen veertig blanke kinderen tussen vijf en zeventien jaar welke omschrijvingen pasten bij twee cartoonfiguurtjes, een blank en een zwart. De twintig normale kinderen in de proef toonden daarbij een raciaal vooroordeel: ze plaatsten vooral positieve termen als ‘vriendelijk' en ‘slim' bij het blanke figuurtje, en vooral negatieve bij het zwarte. Bij de twintig kinderen met Williams was dat vooroordeel helemaal afwezig.

Merkwaardig genoeg vertoonden de kinderen met het syndroom van Williams wél dezelfde vooroordelen over jongens en meisjes als andere kinderen. Het lijkt er dus op dat verschillende vormen van vooroordelen door verschillende mechanismen in de hersenen tot stand komen.

De commentaar op Radio 1 Mezzo