Het Williams syndroom

Het Williams-Beuren of Williams Syndroom (WS) is een zeldzame genetisch bepaalde aandoening. Zoals het Down syndroom wordt het veroorzaakt door een afwijking in de chromosomen en is er een grote variatie in de mogelijkheden van één persoon tot een ander. Het Williams syndroom komt voor bij 1 op 7500 tot 20.000 levendgeborenen of voor Vlaanderen ongeveer bij 3 tot 6 geboortes per jaar. Personen met Williams hebben een uniek patroon van emotionele, fysische en mentale sterktes en zwaktes. Voor ouders, leraars en hulpverleners kan de kennis van deze kenmerken ertoe bijdragen om het gedrag van personen met Williams beter te begrijpen en ze te helpen om hun mogelijkheden ten volle te benutten.