De vereniging

De vzw Williams-Beuren Syndroom is een Vlaamse vereniging zonder winstoogmerk die de belangen behartigt van de personen met het Williamssyndroom. Ze werd opgericht in 1991 in een periode waar het nog niet evident was om een diagnose van het syndroom te hebben kort na de geboorte. De vereniging heeft tot doel:

  1. Het doorgeven van informatie en het bijstaan van personen, ouders, hulpverleners en geïnteresseerden die te maken hebben met het Williamssyndroom. Het bevorderen van de ontwikkeling en de ontplooiing van personen met het Williamssyndroom, waaronder het streven naar sociale integratie. Het behartigen van materiële en immateriële belangen van personen met het Williamssyndroom die als gevolg van hun handicap daartoe niet in staat zijn, ongeacht hun leeftijd.
     
  2. Alle aanverwante activiteiten die direct of indirect en dit in de ruimste zin van het woord op deze doelstellingen betrekking hebben