U bent hier

Studiedag op zaterdag 15 maart 2014

Op zaterdag 15 maart 2014 was er een studiedag in een gezamenlijk initiatief met het Nederlandse oudernetwerk Williams Syndroom. De studiedag was in eerste instantie gericht naar ouders en familie van personen met het Williams syndroom. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • Algemene informatie over het Williams-Beuren syndroom en recente medische ontwikkelingen door Dr Annet van Hagen, klinisch geneticus aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam

  • Schoolkeuze door Beno Schraepen, docent aan de Plantijn Hogeschool Antwerpen

  • Seksualiteit door Welmoed Visser-Korevaar, seksuologe

  • Versterken van het netwerk door Martin van de Lustgraaf, consulent

  • Open gespreksgroep met als doelstelling “Samen weten we meer en zijn we sterker” onder leiding van Frans Wilms, opa van een kind met Williams syndroom

Een hondertal geïnteresseerden trokken naar het NAC stadion in Breda, waar de studiedag doorging. In de voormiddag waren er plenaire sessies door A.van Hagen en M.van de Lustgraaf. Dit werd gevolgd door een muzikaal intermezzo door Maud Wilms, waarin ze haar ervaringen en gevoelens als moeder van een Williams zoontje prachtig uitrdrukte in haar eigen liedjes. Na de lunch volgden 2 sessies met 4 parallelle workshops. De dag werd afgesloten met een sessie waarin de sprekers en organisatoren zeiden wat ze hadden opgestoken van de dag en welke tips ze konden meegeven.